0 212 571 12 26
Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Erhan Özel - eniyihekim.com

Kardiyoloji

Kardiyoloji nedir?

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımınıtedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

  • Hipertansiyon
  • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
  • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Hiperlipidemi(Kan yağlarında yükselme)

Kalp damar hastalığı açısından kimler risk altında?

Kardiyovasküler hastalık multifaktöriyeldir ve risk faktörleri sinerjik etki gösterir izole edilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle önce bireydeki risk faktörleri saptanmalı ve sonrasında birlikte değerlendirilerek gerçek risk yükü ortaya çıkarılmalıdır.

Günümüzde kabul edilen önemli koroner kalp hastalığı risk faktörleri şunlardır:

1. Yaş (erkeklerde >45, kadınlarda >55 veya erken menopoz)

2. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması)

3. Sigara içiyor olmak

4. Hipertansiyon (kan basıncı >140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi görüyor olmak)

5. Hiperkolesterolemi (total kolesterol >200 mg/dl, LDL-kolesterol >130 mg/dl)

6. Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)

7. Diabetes mellitus (diyabet bir risk faktörü olmanın yanısıra, koroner kalp hastalığı varlığına eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirmesinde ayrı bir yeri vardır)

Kalp damar hastalığı önlenebilir mi?

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada ölüm ve hastalıkların en sık nedenidir.Araştırmalar, KVH'lerin temelinde sağlıksız yaşam tarzı ve sosyal çevrenin olduğunu göstermiştir. Kalp damar hastalıklarının tedavisinde başlıca iki hedef söz konusudur.

Birincisi; hastalık riski yüksek, fakat, hastalığın hiçbir belirtisinin olmadığı bireylerde yaşam tarzını ve risk faktörlerini değiştirerek hastalığın önlenmeye çalışılması.

İkincisi ise; bilinen aterosklerotik hastalığı bulunan kişilerde kardiyovasküler olayların tekrarını ve hastalığa bağlı ölümleri azaltmaktır.Kalp damar hastalıklarının neden olduğu ölüm, inme ve kalp krizi gibi ciddi sonuçları düşününce, hastalık meydana gelmeden önlemeye çalışmak için atılacak adım hayati önem kazanmaktadır. Örneğin; yaşı 20'yi geçmiş tüm erişkinlerde açlık lipid profilinin (total kolesterol, HDL, LDL ve trigliserid) her beş yılda bir ölçülmesi gerekir .Erişkin yaşa gelmiş olan kişilerde kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin tahmin edilmesi, gerek koruyucu yaklaşımlar gerekse tedavi açısından çok önemlidir. Çünkü, aterosklerotik kalp hastalığı çoğunlukla birden çok risk faktörünün ortak bileşeni olarak ortaya çıkar. Sigara, obezite, stres, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin modifikasyonu ile kalp damar hastalıklarının önlenmesi mümkündür.

Önümüzdeki 10 yıl içinde kalp damar hastası olma riskimi hesaplayabilir miyim?

Yapılan geniş çalışmaların ışığında; cinsiyet, yaş, sigara, aile öyküsü, kardiyovasküler hastalık varlığı, diyabet varlığı, açlık kan şekeri yüksekliği (>100 mgr), boy, ağırlık, bel çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı, antihipertansif tedavi altında olmak, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserit parametreleri kullanılarak 10 yıl içinde kalp krizi geçirmeveya koroner ölüm riskiniz hesaplanabilir.

Kalp hastalığının belirtileri nelerdir?

Bazı kişiler de hiç bir belirti bulgu olmayabilir.Ancak; eforla meydana gelen göğüs ağrısı,nefes darlığı,çabuk yorulma,bayılma,çarpıntı gibi şikayetlerin varlığında kardiyoloji bölümüne başvurmanız gerekmektedir.